Readings in Chinese Culture II

PREREQUISITE: V33.0206 OR V33.0221 OR V33.9206 V33.0228 OR V33.0212 OR V33.0224.

Please contact the Chinese Language Coordinator, Xiaoxiao Jiao, at xxj1@nyu.edu.

Term

Section

Instructor

Schedule

Location

Spring 2022

1
Xiao-Xiao Jiao
MW: 4:55 PM - 6:10 PM 7E12 127