Συναγωγή των Εβραίων: Jews and Judaism in the Aegean Basin in Roman Antiquity

Event Image