Taub Center for Israel Studies at New York University (In Hebrew)

ראש המכון: פרופ' רונלד צוויג

מרכז טאוב ללימודי ישראל נוסד בשנת 2003 בתמיכת קרן מרילין והנרי טאוב, במטרה לקדם לימודים העוסקים בישראל המודרנית: היסטוריה, חברה, מדע המדינה ויחסים בינלאומיים, לרבות היסטוריה של התנועה הציונית ותקופת הישוב.

אוניברסיטת ניו-יורק, המובילה והמרכזית בהוראה ובמחקר בתחומי היסטוריה יהודית, מחשבת ישראל, שפה וספרות עברית ובלימודי מזרח תיכון, היא מרכז טבעי לחקר ולפיתוח לימודי ישראל בצפון אמריקה. מרכז טאוב המהווה יחידה במחלקת סקירבל ללימודי יהדות בפקולטה למדעי הרוח, מציע מגוון רחב ועשיר של קורסים העוסקים בהיסטוריה ובחברה הישראלית לתואר ראשון, לתואר שני וללימודי דוקטורט.

מפעילויות מרכז טאוב:

מלגות לדוקטורנטים

מרכז טאוב מקבל עד שני דוקטורנטים חדשים לשנה ומעניק להם מלגה מלאה לחמש שנים להשלמת תואר דוקטור בלימודי ישראל, בהנחיית מיטב חברי הסגל של אוניברסיטת ניו-יורק.

תכנית הרצאות פומביות

מרצים אורחים מישראל, ארה"ב ומרחבי העולם מרצים במרכז טאוב בתחומים הנוגעים להיסטוריה, לחברה ולפוליטיקה ישראלית. הרצאות אלה פתוחות לקהילת אוניברסיטת ניו-יורק ולקהל הרחב. הכניסה ללא תשלום.

סדנאות מתקדמות ללימודי ישראל

מרצים בכירים ודוקטורנטים מתקדמים בתחום לימודי ישראל, מציגים עבודות באווירה בלתי-פורמלית ובהשתתפות סטודנטים ללימודי דוקטורט מהחוף המזרחי, פעמיים-שלוש בסמסטר. מפגשים אלה יוצרים את הרשת המקצועית ואת ההזדמנות לחשיפה ולשיח אקדמי פורה וייחודי בתחום.

פעילויות אלה ורבות אחרות הן אבני היסוד לבנייה ולפיתוחה של קהילה אקדמית מובילה, שתעודד ותבטיח את עתידו המקצועי של נושא לימודי ישראל ברחבי צפון אמריקה.

לפרטים נוספים צרו קשר:

Taub Center for Israel Studies at New York University

14A Washington Mews, 2nd Floor 

New York , NY 10003

Tel. 212-992-9797  fax. 212-995-4178

fas.taubcenter@nyu.edu