Student Profiles

Kaidian Gordon

2018 MA Student
Kaidian Gordon

Marika Joyce Hashimoto

2016 MA Student
headshot of Marika Joyce Hashimoto

Aleesa Mann

2017 MA Student
headshot of Aleesa Mann

Takako Sakamoto

2017 MA Student
headshot of Takako Sakamoto

Layla June West

2018 MA Student
Layla June West